top of page
Billede og tekst banner til forside.png

VELKOMMEN HOS     CHRISTINA OXENVAD

speciallæge i Almen medicin og psykoterapeut i Metakognitiv Terapi

Lider du af tristhed, ked-af-det-hed, træthed, manglende energi og overskud, stress, indre uro, mavepine, hjertebanken, håbløshed, magtesløshed, tomhed, ensomhed, dårligt selvværd, nedsat selvtillid – eller andre stress- angst og depressive symptomer, så kan metakognitiv terapi være noget for dig.
Metakognitiv terapi handler om at lære at styre sin egen reaktion på triggertanker, ængstelse og ubehag, fordi den måde, man vælger at reagere på, er afgørende for, om negative tanker udvikler sig til stress, angst og depression.
Det at gruble og bekymre sig er en strategi, en vane, som man kan lære at lægge fra sig, så det enorme selvfokus, som holder liv i uroen, reduceres.

FORSIDE: Welcome
Sea Grass
FORSIDE: Famous Quote

HVAD VIL DU LÆRE AF METODEN ?

Metakognitiv terapi

Du vil lære, at det ikke er dine tanker, der er problemet – og at de hverken er forkerte, forbudte eller farlige. Problemet er din håndtering af dine tanker. Hvad du gør med dem, og antallet af timer du gør det.

Det er altså ikke den blotte tilstedeværelse af dine negative tanker, der giver dig psykisk mistrivsel, stress, angst eller depression. Det er snarere den tid du bruger på at håndtere, bearbejde, analysere, gruble over og bekymre dig om dine negative tanker, der gør dig syg.

Man kan også sige det på denne måde: Problemet er ikke dine tanker, men mere det du tror om dine tanker (det vi kalder dine antagelser og overbevisninger). Dine metakognitive overbevisninger/antagelser, altså dine tanker om dine tanker, er det, der styrer dine strategier og bestemmer, hvordan du skal bearbejde og forholde dig til dine tanker.

Hvis du f.eks. har en overbevisning om, at det er nyttigt at gruble og bekymre dig om, hvad fremtiden dog skal bringe, og hvorfor du har det som du har det, så er den antagelse jo med til at holde overtænkningen - din overhåndtering af dine negative tanker og følelser - i fuldt sving. Og hvordan kan f.eks. tristhed og ked-af-det-hed gå i sig selv, når det får så meget opmærksomhed og fokus?

FORSIDE: About Therapy

Hvad hjælper den metakognitive terapi med?

I den metakognitive terapi forsøger vi at ændre dine metakognitive overbevisninger, altså det du tror om dine tanker, som afstedkommer uheldige og uhensigtsmæssige tanke- og opmærksomhedsmønstre, som uden at du ofte er opmærksom på det optager rigtigt meget af din tid, som dræner de mentale batterier – og giver dig psykisk mistrivsel.

METAKOGNITIV TERAPI

Evidensbaseret metode

Metakognitiv terapi er en nyere, evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode, som har vist sig at være utrolig effektiv til behandling af de fleste psykiske lidelser og psykologiske problemstillinger.

METODENS GRUNDLÆGGER

Adrian Wells, psykologiprofessor

Metoden er udviklet af psykologi-professor Adrian Wells i Manchester, England, og det er hos ham, at jeg har taget den 2-årige specialiseringsuddannelse, som jeg afsluttede i 2021.

Psychologist Session
FORSIDE: Services

FORSKNING OG VIDEN

Forskning i Metakognitiv terapi

Forskning i metakognitiv terapi har givet ny viden om, hvordan vores sind fungerer – at sindet er selvregulerende og selvhelende. Man har fundet ud af, at enhver tanke, følelse eller kropslig fornemmelse vil selvregulere, hvis vi formår at lade tankerne og følelserne være i fred - uden at give dem så meget tid og opmærksomhed. Det medfører færre symptomer og bedre psykisk trivsel.


Metoden er udbredt i England og Norge og brugen af metoden vokser nu også støt i Danmark. Der er udarbejdet og testet specifikke behandlingsmanualer til de forskellige lidelser, men metakognitiv terapi kan anvendes til at behandle psykisk lidelse på tværs af diagnoser, altså det vi kalder trans-diagnostisk. Lider man eksempelvis både af depression og angst, vil behandlingen af f.eks. angsten medføre, at de depressive symptomer også aftager - og omvendt.

FORSIDE: Tekst

KONTAKT

Slagelsevej 17, 6000 Kolding

+45 61 68 30 10

_53A6975_1920px_edited.jpg
FORSIDE: Contact
bottom of page