top of page

FAQ

Måske finder du svaret på dit spørgsmål her

KAN DU BRUGE EN HENVISNING FRA DIN LÆGE HOS MIG?

Nej, det kan du desværre ikke, fordi jeg ikke har overenskomst med sygesikringen. Det betyder til gengæld, at ventetiden hos mig er meget kortere end hos de psykologer, der har overenskomst med sygesikringen. Jeg kan typisk tilbyde en tid inden for cirka en uge. Du kan desværre heller ikke få tilskud fra sygeforsikringen Danmark til behandling hos mig eller få behandlingen betalt via din eventuelle sundhedsforsikring.

HVOR LÆNGE VARER ET FORLØB?

Det er forskelligt fra person til person, hvor mange sessioner, der er brug for. Typisk varer et forløb mellem 7-12 sessioner, men et forløb kan dog være både færre og flere sessioner end dette. Jeg anbefaler, at der til at begynde med ikke går mere end en god uges tid imellem sessionerne, da det giver det bedste resultater og er det mest optimale for din indlæring. Senere i terapien kan vi udvide intervallet mellem sessionerne, og det kan naturligvis altid tilpasses dine behov og ønsker.

HVAD ER METAKOGNITIV TERAPI, OG HVORDAN ADSKILLER DEN SIG FRA ANDRE TERAPIFORMER ?

Metakognitiv terapi er en psykologisk behandlingsform, der lærer dig at få kontrol over dine bekymringer og grublerier. Du vil lære, at det ikke er dine tanker, der er problemet, men at det er din håndtering af dine tanker - og tiden du bruger på at håndtere dine tanker - der er problemet.

I den metakognitive terapi arbejder vi altså ikke så meget med indholdet af dine tanker, men mere med måden, du tænker på. Udover at være særdeles effektivt er metakognitiv terapi også en meget skånsom terapiform, fordi vi ikke behøver at bearbejde - og derved reaktivere - eventuelle tidligere traumer.

Den metakognitive terapi adskiller sig fra andre terapiformer ved, at det hverken handler om at lære at tænke mere positivt, at tænke alternative tanker, at omstrukturere sine tanker, at udfordre de automatiske negative tanker - eller igen og igen at skulle bearbejde og analysere fortiden, hvilket typisk indgår i andre terapiformer.


I den metakognitive terapi arbejdes der målrettet på at reducere uhensigtsmæssige coping-strategier, der vedligeholder (og forværrer) dine symptomer, hvilket indebærer, at du skal lære at gøre mindre med dine tanker og følelser. Denne tilgang er anderledes end i andre terapiformer.


Vi kigger på de mekanismer og processer, der medfører og vedligeholder psykisk mistrivsel, hvilket mindsker og forhindrer tilbagefald i fremtiden. Metakognitiv terapi giver dig redskaber til ikke blot at håndtere din aktuelle problemstilling, men du vil erfare, at metoden kan bruges til at håndtere alle de forskellige ”bump”, vi alle møder på ”livets landevej”.


I den metakognitive terapi kaldes de særlige adfærds- og tænkningsstile, der udløser og vedligeholder den psykiske mistrivsel (i stedet for at løse den), for CAS (Cognitive Attentional Syndrome). CAS er kendetegnet ved overdrevne og vedvarende bekymringer og grublerier, fokus på trusler og farer (man tjekker f.eks. sit humør, sit energiniveau, sin grundstemning eller om der er nogle ubehagelige/farlige symptomer i kroppen) samt en række uhensigtsmæssige coping-strategier, som undgåelsesadfærd, søge beroligelse, prøve at undertrykke eller styre tanker og følelser med alkohol, medicin, overdreven fysisk aktivitet eller overspisning.


CAS medfører, at hjernen ikke længere kan/får lov til at selvregulere tanker og følelser på en naturlig og fleksibel måde, og dette resulterer i, vedligeholder og forværrer psykisk ubalance.


Du kommer til at indse det paradoksale i, at de strategier du bruger til at prøve at håndtere din stress, angst og depression rent faktisk har den modsatte effekt. De skaber og vedligeholder problemet i stedet for at løse det.

FAQ: FAQ
bottom of page