top of page

OM METAKOGNITIV TERAPI

Forskning i metakognitiv terapi har givet ny viden om, hvordan vores sind fungerer

– at sindet er selvregulerende og selvhelende. Man har fundet ud af, at enhver tanke, følelse eller kropslig fornemmelse vil selvregulere, hvis vi formår at lade tankerne og følelserne være i fred - uden at give dem så meget tid og opmærksomhed. Det medfører færre symptomer og bedre psykisk trivsel.

Metoden er udbredt i England og Norge og brugen af metoden vokser nu også støt i Danmark. Der er udarbejdet og testet specifikke behandlingsmanualer til de forskellige lidelser, men metakognitiv terapi kan anvendes til at behandle psykisk lidelse på tværs af diagnoser, altså det vi kalder trans-diagnostisk.


Lider man eksempelvis både af depression og angst, vil behandlingen af f.eks. angsten medføre, at de depressive symptomer også aftager - og omvendt. 


Årsagen til dette er, at man i metakognitiv terapi ikke kun reducerer specifikke symptomer, men at terapien går ud på at identificere og fjerne et specifikt opmærksomhedssyndrom kaldet CAS (Cognitive Attentional Syndrome), som er identificeret som den bagvedliggende årsag til al psykisk mistrivsel og lidelse.

Psychology Session
METAKOGNITIV TERAPI: About Therapy

CAS

(Cognitive Attentional Syndrome)

CAS består blandt andet af vedvarende bekymringer, grublerier, tankeundertrykkelse og forsøg på at distrahere sig selv fra de negative tanker og følelser - ofte uden succes.


CAS er de adfærdsmæssige copingstrategier og tænkningsstile, som man forsøger at bruge for at få det bedre, men som er uhensigtsmæssige og unyttige, og som derfor i stedet for at slukke ”symptombålet” hælder mere benzin på og fastholder (og forværrer) den psykiske mistrivsel.

Du vil i terapien få konkrete værktøjer – nye vaner - til at overvinde dine symptomer og få nye mentale strategier, der er bedre til at håndtere dine negative tanker og følelser. Vi har alle negative tanker og følelser, det er en normal del af det at være menneske, men forskellen på os er, hvad vi gør med vores tanker og følelser, og hvor meget tid vi bruger på at være i kontakt med dem.


Du vil opleve, hvordan de nye vaner vil give dig mere glæde, energi og overskud, og hvordan det positivt vil påvirke din livskvalitet.


Du vil endvidere erfare, at vi ikke kommer til at bruge særlig lang tid på at snakke om tidligere traumer, hvilket er en lettelse for mange, for det har de fleste prøvet – uden at det nødvendigvis har løst problemet.


Den metakognitive terapi mener ikke, at løsningen på dit nuværende problem findes i fortiden, men snarere i opnåelsen af nye mentale strategier til håndtering af dine tanker og følelser – din overtænkning, overbekymring eller overgrublen.

METAKOGNITIV TERAPI: Tekst
bottom of page