top of page

GDPR - Persondatapolitik

Dine data behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og markedsføringsloven.

 

Journalførings pligt og opbevaring af data
Som autoriseret læge og psykoterapeut har jeg pligt til at føre journal, som skal gemmes i ti år efter endt forløb. Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Hvad journalføres ?

Jeg noterer i kort notatform det, jeg finder nødvendigt for en god og sikker behandling af dig. Det er mit faglige skøn og den faglige norm på mit område, der afgør, hvad der er nødvendigt at journalføre. Notaterne sikrer desuden kontinuiteten i behandlingsforløbet og gør, at jeg kan være bedst muligt forberedt til hver session. 

 

Jeg opbevarer almindelige, ikke-personfølsomme oplysninger, herunder navn, adresse, mail, telefonnummer, CPR-nummer, køn, alder, uddannelse, familieforhold, arbejde m.v., som du frivilligt har givet til mig. Når du indgår i et terapeutisk forløb, gemmer jeg ligeledes personfølsomme oplysninger om dit helbred, hvor det er relevant for udførelsen af min terapi, men jeg gemmer IKKE personfølsomme oplysninger om race, politisk overbevisning, religiøsitet eller seksuel orientering.

 

Dine personoplysninger behandles og opbevares kun hos mig – uden brug af eksterne data-behandlere. Dine data bliver kun brugt i overensstemmelse med det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, så snart formålet er opfyldt eller ikke længere er relevant. Du har ret til, og kan altid anmode om, at få indsigt i de oplysninger, jeg har registreret om dig.

 

Tavshedspligt

Der bliver ikke videregivet oplysninger til tredje part med mindre, du ønsker det. Jeg har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien, og videregivelse af personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun videregives med dit samtykke. Jeg har dog pligt til at bryde tavshedspligten, hvis du selv eller andre er i åbenlys fare.

 

 

Kontaktformer

Vær opmærksom på, at henvendelser og besvarelser over mail og SMS ikke er krypteret. Al information du sender på denne måde, er på eget ansvar. Før jeg evt. sender information til dig på mail eller SMS, vil du derfor altid blive bedt om tilladelse først. Dette tilsagn udbeder jeg mig typisk første gang vi mødes og det gælder så indtil du evt. trækker dit tilsagn tilbage. Hvis du modtager online terapi, benytter jeg mig aktuelt af Microsoft Teams.

bottom of page